MBA

 
 

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

 

 
- İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgilendirme
- Kimyasal Maddelerle Çalışma Eğitimi
- İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı
- Gürültülü/Titreşimli Ortamlarda Güvenlik
- Bakım Onarım Çalışmaları- İş Güvenliği
- Yüksekte Çalışmalarda İş Güvenliği
- İş Kazalarında Hukuki Sorumluluklar
- İş Sağlığı ve Güvenliği Kurul Yönetimi
- İş Ekipmanları ve İş Güvenliği Kuralları
- Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği
- Alt ve Üstyapı Çalışmalarında İş Güvenliği

devamı

YANGIN GÜVENLİĞİ Eğitimleri

 

 
- Temel Yangın Eğitimi
- İşyerlerinde Yangın Güvenliği Tedbirleri
- Acil Durum Ekipleri Yönetimi Eğitimi
- Acil Durum Planı ve Tatbikatlar Eğitimi
- Yangın Riskleri Araştırma Eğitimi
- Yangın Risk Analizi Eğitimi
- Yangın Mevzuatı Eğitimi
- Yangın Söndürme Eğitimi
- Endüstriyel Tesislerde Yangın Güvenliği
- Kimyasal Madde Yangınlarına Müdahale
- Yangından Korunma Eğitimi

devamı

YÖNETİM SİSTEMLERİ Eğitimleri

 

 
- Risk Tabanlı Proses Yönetimi Eğitimi
- ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi
- Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkik
- ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi
- Kalite Yöneticiliği Eğitimi
- Çevre Yönetim Sistemi İç Tetkik
- OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği
- OHSAS 18001 İç Tetkik Eğitimi
- ISO 26000 KSS Bilgilendirme Eğitimi
- Hata Türleri ve Etkileri Analizi
- TPM - Toplam Üretken Bakım Eğitimi

devamı

 
 

KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİMLERİ

 

 
- Kurum Kültürü Eğitimi
- Etkili İletişim Teknikleri Eğitimi
- Zaman Yönetimi Eğitimi
- Verimli Çalışma Teknikleri Eğitimi
- Etkili Liderlik Eğitimi
- İş Etiği Eğitimi
- Performans Değerlendirme Eğitimi
- Takım Ruhu ve Takım Çalışması Eğitimi
- Proje Yönetimi Eğitimi
- Hedeflerle Yönetim Eğitimi
- Stratejik Planlama Eğitimi

devamı

ÇALIŞMA HAYATI EĞİTİMLERİ

 

 
- İşe Alım ve Sigortalılık İşlemleri Eğitimi
- İş Mevzuatına Göre İş Sözleşmeleri
- Çalışma Süreleri/Yasal İzinler Eğitimi
- Kıdem Tazminatı ve Koşulları Eğitimi
- Personel Yönetimi Eğitimi
- Bordro Uygulamaları Eğitimi
- SGK Kapsamında Yasal Bildirimler Eğitimi
- Çalışanların Sosyal Hakları Eğitimi
- İş Kazası ve Meslek Hastalıkları Eğitimi
- Personel Özlük Dosyasının Önemi Eğitimi
- İşe Alım ve İşbaşı Eğitimi

devamı

GÜNCEL EĞİTİM TAKVİMİ

 

 
www.mavibilgeakademi.com.tr
www.mavibilgeakademi.com.tr

- MAVİ BİLGE AKADEMİ EĞİTİM TAKVİMİ -
www.mavibilgeakademi.com.tr
 2018 yılı Eğitim Takvimimiz hazırlanmıştır.

 2018 yılı genel katılıma açık eğitimlerimize başvurular başlamıştır.

 2018 yılı KURUMSAL eğitimlerimize başvurular başlamıştır.

 Özel eğitim taleplerinizi akademimize iletebilirsiniz.

 Geçmiş eğitimlerimizi inceleyebilirsiniz.

 STRATEJİK PLANLAMA EĞİTİMİ

 İŞ MEVZUATINA GÖRE İŞ SÖZLEŞMELERİ EĞİTİMİ

 ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ

 VERİMLİ ÇALIŞMA TEKNİKLERİ EĞİTİMİ

 ÇALIŞANLARIN SOSYAL HAKLARI EĞİTİMİ

 KALİTE YÖNETİCİLİĞİ EĞİTİMİ

 YANGIN MEVZUATI EĞİTİMİ

 ALT VE ÜST YAPI ÇALIŞMALARINDA İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ

 PROJE YÖNETİMİ EĞİTİMİ

 SA 8000 STANDARDI BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ

 HEDEFLERLE YÖNETİM EĞİTİMİ

 ÇALIŞMA SÜRELERİ VE YASAL İZİNLER EĞİTİMİ

 İŞ ETİĞİ EĞİTİMİ

 İŞ KAZALARINDA HUKUKİ SORUMLULUKLAR EĞİTİMİ

 PERSONEL ÖZLÜK DOSYASI OLUŞTURMA EĞİTİMİ

 İŞ EKİPMANLARI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURALLARI EĞİTİMİ

 YANGIN RİSK ANALİZİ EĞİTİMİ

 ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ İÇ TETKİK EĞİTİMİ

 İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIKLARININ BİLDİRİMİ EĞİTİMİ

 KURUM KÜLTÜRÜ EĞİTİMİ

 YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ

 OHSAS 18001 İÇ TETKİK EĞİTİMİ

 TEMEL YANGIN EĞİTİMİ

 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATI EĞİTİMİ

 TPM TOPLAM ÜRETKEN BAKIM YÖNETİMİ EĞİTİMİ

 KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK EĞİTİMİ

 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI EĞİTİMİ

 HATA TÜRLERİ VE ETKİLERİ (FMEA) EĞİTİMİ

 BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARINDA İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ

 ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ

 İŞE ALIM SÜRECİ PERSONEL ÖZLÜK DOSYASI OLUŞTURMA EĞİTİMİ

 İŞYERLERİNDE RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE RAPOR HAZIRLAMA EĞİTİMİ

 ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İÇ TETKİK EĞİTİMİ

 OHSAS 18001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ

 ISO 9001:2015 RİSK TABANLI PROSES YÖNETİMİ EĞİTİMİ

 YÜKSEKTE GÜVENLİ ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ EĞİTİMİ

 ACİL DURUM EKİPLERİ YÖNETİMİ EĞİTİMİ

 İŞYERLERİNDE YANGIN GÜVENLİĞİ TEDBİRLERİ EĞİTİMİ

devamı

 
 

YAYINLARIMIZ

 

 
  Çalışma Hayatı Temel Kanunları
  İş Sağlığı ve Güvenliği Sözlüğü
  Aşka Değer - Şiir Kitabı

www.mavibilgeyayinevi.com

SOSYAL SORUMLULUK

 

 
www.mavibilgeakademi.com.tr
www.mavibilgeakademi.com.tr

- SOSYAL SORUMLULUKLARIMIZ -
www.mavibilgeakademi.com.tr
29-30 Nisan 2015 tarihlerinde Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen 3. PİTEK (Profosyonel İş ve Teknoloji) Günleri" adlı etkinlik programını destekleyen sponsor firmalar arasındaydık.

www.mavibilgeakademi.com.tr
TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi ile Kocaeli Üniversitesi tarafından, 07-08 Mayıs 2011 tarihleri arasında düzenlenen 'Kocaeli Nanoteknoloji Günleri 2011' adlı etkinlik programını destekleyen sponsor firmalar arasındaydık.

www.mavibilgeakademi.com.tr
Kocaeli Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Kulübünce 8-10 Mayıs 2009 tarihlerinde Kocaeli'de düzenlenen ve Mühendislik, İktisadi Bilimler Fakülteleri başta olmak üzere tüm üniversite öğrencilerine hitap eden 2. KALE organizasyon programında; "İş Sağlığı ve İşçi Güvenliği" konulu sunum gerçekleştirdik.

www.mavibilgeakademi.com.tr
Genç KYÖD Kariyer Komisyonunun Kariyer Seminerlerinden ilki, Mavi Bilge Eğitim Danışmanlık işbirliğiyle; 23 Mart 2009 tarihinde Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi Teknik Eğitim Fakültesi Konferans salonunda; "İş Sağlığı ve Güvenliği" konulu sunum gerçekleştirdik.